KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Ansvar cam kết giải quyết mọi khiếu nại của quý vị một cách công bằng, kịp thời và hiệu quả.

Nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm, dịch vụ, công tác xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi hoặc muốn đề xuất ý kiến hoặc thảo luận về khiếu nại của quý vị, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1300 650 540 hoặc gửi email trình bày mối quan ngại của quý vị đến insure@ansvar.com.au và một thành viên trong đội ngũ sẽ hỗ trợ quý vị.

Chúng tôi sẽ xác nhận đã tiếp nhận khiếu nại của quý vị trong vòng một ngày làm việc. Thành viên trong đội ngũ sẽ chuyển khiếu nại của quý vị đến quản lý nếu họ không thể giải quyết vấn đề cho quý vị.

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Nếu quý vị không hài lòng với phản hồi lần đầu về khiếu nại, quý vị có thể yêu cầu chuyển khiếu nại đến Ban Giải quyết Tranh chấp của chúng tôi.

Để thực hiện, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1300 650 540, gửi email tới insure@ansvar.com.au hoặc gửi thư tay đến Ban Giải quyết Tranh chấp Ansvar tại Hộp thư Bưu điện Trung tâm 1655, Melbourne, Victoria 3001.

Đội ngũ dịch vụ của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị nếu họ cần thêm thông tin và sẽ cung cấp kết quả trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo về khiếu nại. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc ưu tiên.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BÊN NGOÀI

Nếu quý vị cảm thấy khiếu nại của mình chưa được giải quyết, quý vị có thể muốn thực hiện các biện pháp bổ sung bằng cách gửi khiếu nại của quý vị đến Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA), ngay cả khi khiếu nại vẫn đang được chúng tôi xem xét. AFCA sẽ giải quyết tranh chấp một cách công bằng, miễn phí và độc lập cho người tiêu dùng.

Trang mạng của AFCA: www.afca.org.au
Email của AFCA: info@afca.org.au
Số điện thoại của AFCA: 1800 931 678 (miễn phí)

Đối với khách hàng không nói tiếng Anh, vui lòng tham khảo thông tin dưới đây: