NẾU CÓ VẤN ĐỀ MUỐN KHIẾU NẠI

Ansvar cam kết giải quyết tất cả các vấn đề khiếu nại của quý vị liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Thủ tục xử lý khiếu nại gồm 3 giai đoạn chính sau đây.

1. NÓI CHUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Bàn thảo vấn đề khiếu nại của quý vị bằng cách gọi cho chúng tôi qua số 1300 650 540 hoặc gửi một thư trình bày những điều quý vị lo ngại đến địa chỉ email insure@ansvar.com.au và một nhân viên của chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị. Chúng tôi sẽ ghi nhận việc đã nhận lời khiếu nại của quý vị trong 1 ngày làm việc. Nếu không thể giải quyết vấn đề cho quý vị, nhân viên sẽ chuyển hồ sơ đến ban quản lý.

Nếu không hài lòng với sự trả lời, hãy qua bước thứ 2.

2. LIÊN LẠC TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Quý vị có thể yêu cầu Ủy ban Giải quyết Tranh chấp của chúng tôi xem xét lại hồ sơ khiếu nại của quý vị.

Hãy liên lạc chúng tôi qua số 1300 650 540, hoặc gửi thư về: insure@ansvar.com.au hoặc qua đường bưu điện: Ansvar Disputes Resolution GPO Box 1655, Melbourne, Victoria 3001.

Nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ liên lạc quý vị nếu họ cần thêm thông tin và sẽ cho quý vị biết kết quả trong vòng 30 ngày tính theo lịch và kể từ ngày nhận được khiếu nại. Hãy đảm bảo quý vị cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên lạc của quý vị.

3. GIỚI THIỆU ĐẾN CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BÊN NGOÀI

Nếu không thể giải quyết lời khiếu nại của quý vị, quý vị có thể tìm đến lời khuyên của Cơ quan Đặc trách về Khiếu nại Tài chính của Úc (Australian Financial Complaints Authority – AFCA).

Trang mạng: www.afca.org.au

Điện thoại: 1800 931 678 (cú gọi miễn phí)

DỊCH VỤ THÔNG DỊCH

Điện thoại: 1300 650 540

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sử dụng một dịch vụ thông dịch độc lập phục vụ cho hơn 300 ngôn ngữ khác nhau. Nếu cần dịch vụ thông dịch, hãy cho chúng tôi biết và nhân viên sẽ hỗ trợ quý vị với việc này.